ท่องเที่ยว, บทความ, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สารคดี, FIHRD Chira Academy Newsletters

ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Tourism Database by Chira Academy)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดย Chira Academy

Welcome to Tourism Database by Chira Academy, Tourism Knowledge One-stop Service!

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย (Thai Tourism Situation)

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

https://www.gotoknow.org/posts/578648

https://www.gotoknow.org/posts/571757

https://www.gotoknow.org/posts/547248

https://www.gotoknow.org/posts/546060

https://www.gotoknow.org/posts/543562

https://www.gotoknow.org/posts/542077

https://www.gotoknow.org/posts/541489

https://www.gotoknow.org/posts/537491

https://www.gotoknow.org/posts/537247

https://www.gotoknow.org/posts/534277

https://www.gotoknow.org/posts/533660

https://www.gotoknow.org/posts/521300

https://www.gotoknow.org/posts/499662

https://www.facebook.com/Integrated-Management-Capacity-Building-for-ASEAN-Community-1539192439690921/

https://www.facebook.com/ThailandTourismSportDevelopmentForAec/

http://www.gotoknow.org/posts/626982

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)

https://www.gotoknow.org/posts/600670

https://www.gotoknow.org/posts/599765

https://www.gotoknow.org/posts/558245

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism)

https://www.gotoknow.org/posts/628005

https://www.gotoknow.org/posts/558245

http://www.gotoknow.org/posts/599853

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

Creative Tourism

การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ

http://www.gotoknow.org/posts/626982

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (Phra Samut Chedi District, Samutprakarn)

จังหวัดน่าน

http://www.gotoknow.org/posts/626982

จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram)

http://www.gotoknow.org/posts/600646

จังหวัดตาก (Tak)

http://www.gotoknow.org/posts/602372

จังหวัดจันทบุรี (Chantaburi)

http://www.gotoknow.org/posts/620564

จังหวัดตราด (Trat)

จังหวัดระยอง (Rayong)

จังหวัดระนอง (Ranong)

http://www.gotoknow.org/posts/599853

http://www.gotoknow.org/posts/599203

จังหวัดชุมพร (Chumphon)

จังหวัดภูเก็ต (Phuket)

จังหวัดสงขลา (Songkhla)

จังหวัดสตูล (Satun)

กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ (Southern-bordered Provincial Cluster)

https://chiraacademy.wordpress.com/2019/01/21/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/

https://www.gotoknow.org/posts/644549

https://www.gotoknow.org/posts/628005

http://www.gotoknow.org/posts/648858

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (World Cultural Heritage Tourism Cluster)

https://www.gotoknow.org/posts/600670

http://www.gotoknow.org/posts/602372

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (Southern Isarn Civilization Tourism Cluster)

https://www.gotoknow.org/posts/599765

http://www.gotoknow.org/posts/600646

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Western Coast Tourism Cluster)

https://www.gotoknow.org/posts/599365

http://www.gotoknow.org/posts/599853

กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือ

https://www.gotoknow.org/posts/586768

กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

http://www.gotoknow.org/posts/587212

https://www.gotoknow.org/posts/580797

กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

https://www.gotoknow.org/posts/587700

https://www.gotoknow.org/posts/580797

http://www.gotoknow.org/posts/588684

กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร

https://www.gotoknow.org/posts/589759

https://www.gotoknow.org/posts/580797

http://www.gotoknow.org/posts/590371

กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach

https://www.gotoknow.org/posts/590701

https://www.gotoknow.org/posts/580797

http://www.gotoknow.org/posts/594027

อาเซียน (ASEAN)

https://www.gotoknow.org/posts/644549

https://www.gotoknow.org/posts/628005

https://www.gotoknow.org/posts/597450

https://www.gotoknow.org/posts/591430

https://www.gotoknow.org/posts/584135

https://www.gotoknow.org/posts/578959

https://www.gotoknow.org/posts/547248

https://www.gotoknow.org/posts/546060

https://www.gotoknow.org/posts/543562

https://www.gotoknow.org/posts/542077

https://www.gotoknow.org/posts/541489

https://www.gotoknow.org/posts/537491

https://www.gotoknow.org/posts/537247

https://www.gotoknow.org/posts/499662

https://www.gotoknow.org/posts/499385

https://www.facebook.com/Integrated-Management-Capacity-Building-for-ASEAN-Community-1539192439690921/

https://www.facebook.com/ThailandTourismSportDevelopmentForAec/

http://www.gotoknow.org/posts/599203

การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism Network Development)

https://www.gotoknow.org/posts/597450

https://www.gotoknow.org/posts/591430

https://www.facebook.com/Integrated-Management-Capacity-Building-for-ASEAN-Community-1539192439690921/

https://www.facebook.com/ThailandTourismSportDevelopmentForAec/

http://www.gotoknow.org/posts/588991

การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

https://www.gotoknow.org/posts/584009

https://www.gotoknow.org/posts/503767

https://www.gotoknow.org/posts/499385

http://www.gotoknow.org/posts/661758

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/3239100936115340

https://www.naewna.com/politic/columnist/40074

https://youtu.be/9Hs8nG8jpqk
https://www.facebook.com/PhuketTimeNews/videos/604697290014375/https://youtu.be/mJ1MknMsPYQ
บทความ, ไม่มีหมวดหมู่

ข้อคิดประจำสัปดาห์จากดร.จีระ

ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสนใจเรื่อง “คน” และได้ทำงานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายคน ได้มีโอกาสได้ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในเวทีระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยได้เป็นประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปก จึงมีความคิดนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนา “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” ของสังคม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Medias) ซึ่งทุกท่านก็สามารถติดตามได้ดังนี้

ท่องเที่ยว, ภาคใต้, รายการโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์ในเครือ Chira Academy Channel, สารคดี, โครงการประชาสัมพันธ์

สารคดีสั้นชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeFVsQ7Y_Ts4RbAmcfgw37XLj0FINX6pZ

บทความ

บทความทีมงานวิชาการ Chira Academy

โปรดคลิกด้านล่างเพื่ออ่านบทความที่ผ่านมา

บทความจาก Journal of HRintelligence

แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

‘พรีเมียร์ลีก’ เสน่ห์เกมฟุตบอล มูลค่าสองแสนล้านบาท

https://www.naewna.com/politic/columnist/38498

https://www.naewna.com/politic/columnist/38585

บทความปีพ.ศ. 2561

บทความปีพ.ศ. 2562

บทความเกี่ยวกับทฤษฎีของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทความล่าสุด

รู้ทันสิงคโปร์

ตอน มองอนาคตของประเทศสิงคโปร์ผ่านแผนงบประมาณปีพ.ศ. 2562

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324544498251389&id=160477847991389

ผมเคยเขียนถึงคนไทยและเยาวชนไทยสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้นอย่าเป็นแค่สังคมก้มหน้าจะสมาธิสั้น และรู้ไม่จริง

ที่มา: https://www.facebook.com/160477847991389/videos/345880459361901/

ถอดบทเรียนห้องเรียนผู้นำ

ตอน HRM 4.0 (1)

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323005985071907&id=160477847991389

กิจกรรมเพื่อสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคณะจาก Chira Academy ได้รับเชิญให้เข้าไปมีส่วนร่วม

สัมมนาทางวิชาการ จับตานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยากเห็นอะไรใน 4 ปีข้างหน้า