บทความ, ไม่มีหมวดหมู่

ข้อคิดประจำสัปดาห์จากดร.จีระ

ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสนใจเรื่อง “คน” และได้ทำงานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายคน ได้มีโอกาสได้ทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในเวทีระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยได้เป็นประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปก จึงมีความคิดนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนา “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” ของสังคม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Medias) ซึ่งทุกท่านก็สามารถติดตามได้ดังนี้

โฆษณา
ท่องเที่ยว, ภาคใต้, รายการโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์ในเครือ Chira Academy Channel, สารคดี, โครงการประชาสัมพันธ์

สารคดีสั้นชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

รายการตอนที่ออกอากาศแล้ว

ชุดที่ 1 นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน จำนวน 5 ตอนสารคดีสั้นชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

ตอนที่ 1 นโยบาย “รัฐ” เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

https://youtu.be/31abj77VYSE?list=PLeFVsQ7Y_Ts4q90JXVBN5QQdxp-nfc4Mm

ที่มา: รายการ สู่..ประเทศไทย 4.0. ตอน ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0 ปี 2

ออกอากาศทางช่อง NBT วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (เวลา 14.00-14.30 น.)

ตอนที่ 2 จุดเด่นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่ภาครัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน

https://youtu.be/_wGuWHaAVRo?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

https://youtu.be/7RDycLACWEk?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”.

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ตอนที่ 3 “รัฐ”กับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

https://youtu.be/JBqPtkRFc6I?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา:รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”.

ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ตอนที่ 4  ความจริง..ตรงประเด็น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

https://youtu.be/7Hh1GDi8MHg?list=PLeFVsQ7Y_Ts4q90JXVBN5QQdxp-nfc4Mm

ที่มา: รายการ สู่..ประเทศไทย 4.0
ตอน จากศาสตร์พระราชาพัฒนามาสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน
กรณีศึกษา ท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ออกอากาศทางช่อง NBT
จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 14.00-14.30 น.)

ตอนที่ 5 กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้..การท่องเที่ยวยั่งยืน

https://youtu.be/a13Z1NIqyxQ?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”.
ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น.
สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ชุดที่ 2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ

ตอนที่ 1 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว..กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้

https://youtu.be/Ze9mSYsvpNU

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”.
ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น.
สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

ตอนที่ 2 ร่วมพลัง..เพื่อมาตรฐานการท่องเที่ยว

https://youtu.be/JjkMNk7v3UA?list=PLeFVsQ7Y_Ts4q90JXVBN5QQdxp-nfc4Mm

ที่มา: รายการ สู่..ประเทศไทย 4.0
ตอน “ทุนมนุษย์” หลังการเลือกตั้ง..แนวทางพัฒนาทุนมนุษย์

ออกอากาศทางช่อง NBT
จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 (เวลา 14.00-14.30 น.)

ตอนที่ 3 ของบ้าน..บ้าน ขึ้นห้าง

https://youtu.be/ZZ4p_PemTmY

ที่มา: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”.
ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น.
สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

บทความ

บทความทีมงานวิชาการ Chira Academy

โปรดคลิกด้านล่างเพื่ออ่านบทความที่ผ่านมา

บทความจาก Journal of HRintelligence

แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

‘พรีเมียร์ลีก’ เสน่ห์เกมฟุตบอล มูลค่าสองแสนล้านบาท

https://www.naewna.com/politic/columnist/38498

https://www.naewna.com/politic/columnist/38585

บทความปีพ.ศ. 2561

บทความปีพ.ศ. 2562

บทความเกี่ยวกับทฤษฎีของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทความล่าสุด

รู้ทันสิงคโปร์

ตอน มองอนาคตของประเทศสิงคโปร์ผ่านแผนงบประมาณปีพ.ศ. 2562

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324544498251389&id=160477847991389

ผมเคยเขียนถึงคนไทยและเยาวชนไทยสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้นอย่าเป็นแค่สังคมก้มหน้าจะสมาธิสั้น และรู้ไม่จริง

ที่มา: https://www.facebook.com/160477847991389/videos/345880459361901/

ถอดบทเรียนห้องเรียนผู้นำ

ตอน HRM 4.0 (1)

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=323005985071907&id=160477847991389

กิจกรรมเพื่อสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคณะจาก Chira Academy ได้รับเชิญให้เข้าไปมีส่วนร่วม

สัมมนาทางวิชาการ จับตานโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยากเห็นอะไรใน 4 ปีข้างหน้า

บทเรียนจากความจริง กับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, รายการวิทยุ Human Talk, โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK)

utk logo

รวมผลงานโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK)

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #UTK

ผลงานที่ได้มีการเผยแพร่แล้ว

รายการโทรทัศน์

https://youtu.be/WUURy_IoiJY?list=PLeFVsQ7Y_Ts4WVDhafq5OcnxaU4FjBGCc

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : Aviation..ซ่อมบำรุงอากาศยานมืออาชีพ

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ชดเชยวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-17.55 น.

https://youtu.be/iZ947FxCrsM?list=PLeFVsQ7Y_Ts4WVDhafq5OcnxaU4FjBGCc

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : สร้างมาตรฐานอาชีพอินเทรนด์…สุขภาพและความงาม

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ชดเชยวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-17.55 น.

https://youtu.be/WHVMd5r-IFU?list=PLeFVsQ7Y_Ts4WVDhafq5OcnxaU4FjBGCc

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : High Precision Engineering ..วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ชดเชยวันพุธที่ 28พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-17.55 น.

https://youtu.be/fQu6qLXlMiE?list=PLeFVsQ7Y_Ts4WVDhafq5OcnxaU4FjBGCc

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : คนสร้างหุ่นยนต์ ..วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา 17.30-17.55 น.

https://youtu.be/toK1Z6ZMDlE

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : วิทยาลัยนานาชาติ UTK สร้างสรรค์เส้นทางอาชีพ ตอบโจทย์โลกยุค 4.0

วันเวลา : เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ชดเชยวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.35-18.00 น.

https://youtu.be/toK1Z6ZMDlE?list=PLeFVsQ7Y_Ts4WVDhafq5OcnxaU4FjBGCc

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน: การท่องเที่ยว…มรดกทางวัฒนธรรม สร้างเส้นทางอาชีพ ตอบโจทย์โลกยุค 4.0

ออกอากาศ: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/l7YO2up0AVM

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย สร้างเส้นทางอาชีพตอบโจทย์โลกยุค 4.0

ออกอากาศ: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/6bw7Fg2YtsQ

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน: ประเมินราคาทรัพย์สิน…เส้นทางอาชีพที่บริหารด้วยคุณธรรม จริยธรรม

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

https://youtu.be/Er7-qzzBdOw

ที่มา: รายการ: คิดเป็น…ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: งานจุลกฐินบ้านทัพคล้าย

สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน วิศวกรรมสำรวจ เส้นทางอาชีพตอบโจทย์การเปิดเสรีอาเซียน

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/BteWz8u6yEM

ที่มา: รายการ: คิดเป็น…ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน:  UTK : มหาวิทยาลัยไทยก้าวใหม่ สร้างสรรค์บัณฑิตตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน ถอดไอเดีย..ผ่านทักษะสู่ชิ้นงานที่มีมูลค่าเพิ่ม

ออกอากาศ:  วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561  เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/DJdmS7bNp48

ที่มา:รายการ: คิดเป็น…ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน:  เครือข่ายทางการศึกษากับความร่วมมือทางวิชาการ… กรณีศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ UTK

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561  เวลา 21.00 – 21.30 น.

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/_wGuWHaAVRo?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

https://youtu.be/7RDycLACWEk?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา:รายการ: คิดเป็น…ก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

ตอน: เปิดบ้านคหกรรม

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 21.00 – 21.30 น. o

สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

https://youtu.be/JBqPtkRFc6I?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : เทคโนโลยีสิ่งทอ กับการพัฒนาธุรกิจ

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

https://youtu.be/a13Z1NIqyxQ?list=PLeFVsQ7Y_Ts4F6vXqA3Z0Apz5IIxwZR1O

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : ถอดรหัสความสำเร็จ

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

https://youtu.be/sZKbbnRrlP4

รายการ สู่..ประเทศไทย 4.0

ตอน : UTK : จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ออกอากาศ : จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง NBT ระหว่างเวลา 14.05 – 14.30 น.

https://youtu.be/8P7Lhb3jnIo

ที่มา: รายการ: สู่.. ประเทศไทย 4.0

ตอน: โลกาภิวัตน์และแนวโน้มเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในยุคที่ 4 ของการปฎิวัติอุตสาหกรรม

ออกอากาศ: วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 14.30 น.

สถานีโทรทัศน์: NBT

รายการวิทยุ

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

ข่าวการประชุม 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018)

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

ข่าวการประชุม 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018) ตอนที่ 2

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

บทความ

https://www.naewna.com/politic/columnist/37342

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 หน้า 5

https://www.naewna.com/politic/columnist/37901

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หน้า 5

https://www.naewna.com/politic/columnist/37992

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 หน้า 5

Facebook

Prof. Dr. Chira Hongladarom’s message for the proceeding of 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018)

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/2806268909398547