บทความ

บทความทีมงานวิชาการ Chira Academy

บทความจาก Journal of HRintelligence

แนวคิดของการพัฒนาภาวะผู้นำจาก 2 ช่วงเวลา

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

วิเคราะห์แผนชาติ ‘เรื่องคน’ ในมุมมองของนักปฏิบัติ

ประเด็นท้าทายและยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยในยุค 4.0

วิสัยทัศน์ธรรมศาสตร์กับบทบาทสนับสนุน EEC ที่ศูนย์พัทยา

โลกาภิวัตน์ระลอกใหม่กับสถาปัตยกรรมทุนมนุษย์ 4.0

บทความจาก Chira Academy Fanpage

HR Architecture หรือ สถาปัตยกรรมของทุนมนุษย์ คืออะไร?

เรื่องราวดี ๆ จากหลักสูตร ศาสตร์พระราชา กับ การพัฒนาผู้นำยุค 4.0

หนังสือ Thank You for Being Late กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทำเรื่องท่องเที่ยว..เก่งคนเดียว..ไม่ได้

กรณีศึกษามาเลเซียสร้างคุณค่าจากความหลากหลาย (Value Diversity) ในด้านการท่องเที่ยว

ภาวะผู้นำและการนำองค์กรสุขภาพ

ยุทธศาสตร์เรื่องคนและกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำ

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281632805875892&id=160477847991389 https://waraporn96.wordpress.com/2018/12/03/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81/?fbclid=IwAR2JX9jpWJMjo6yA-3cfblArqmprVhC4JGrdI8fkb9_pQLiJ691fsafI3rA

“ตัวอย่างในการสร้างผู้นำเยาวชน ระดับ ASEAN ที่เป็นรูปธรรม”

ที่มา:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281914339181072&id=160477847991389

ถอดบทเรียน ห้องเรียนผู้นำ

ตอน บทบาทผู้นำตามแนว Chira Way  ใครก็เป็นผู้นำได้…หากมีภาวะผู้นำ (2)

ที่มา: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283249769047529&id=160477847991389

รู้ทันมาเลเซีย ตอน โอกาสทางธุรกิจจากซาราวักและซาบาห์

ที่มา:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=283378499034656&id=160477847991389

Advertisements
กิจกรรมเพื่อสังคม, ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคณะจาก Chira Academy ได้รับเชิญให้เข้าไปมีส่วนร่วม

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดีครั้งที่ 7

บทเรียนจากความจริง กับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์, รายการวิทยุ Human Talk, โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK)

utk logo

รวมผลงานโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK)

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #UTK

ผลงานที่ได้มีการเผยแพร่แล้ว

รายการโทรทัศน์

รายการ สู่..ประเทศไทย 4.0

ตอน : UTK : จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ออกอากาศ : จันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง NBT ระหว่างเวลา 14.05 – 14.30 น.

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0
ตอน : Aviation..ซ่อมบำรุงอากาศยานมืออาชีพ
ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ
วันเวลา : เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0
ตอน : สร้างมาตรฐานอาชีพอินเทรนด์…สุขภาพและความงาม
ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ
วันเวลา : เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0
ตอน : High Precision Engineering ..วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ
วันเวลา : เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ที่มา: สารคดีสั้น ชุด จากห้องเรียน..สู่นักปฏิบัติยุค 4.0

ตอน : คนสร้างหุ่นยนต์ ..วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ออกอากาศ : รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ
วันเวลา : เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ช่องทางการออกอากาศ : ช่อง TGN ระหว่างเวลา 21.00-21.30 น.

ที่มา: สารคดีสั้นชุด จากห้องเรียน…สู่นักปฏิบัติยุค 4.0
ตอน: การท่องเที่ยว…มรดกทางวัฒนธรรม สร้างเส้นทางอาชีพ ตอบโจทย์โลกยุค 4.0
ออกอากาศ: รายการ คิดเป็น…ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”
วันเวลา : วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00 – 21.30 น.
สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks

รายการวิทยุ

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

ข่าวการประชุม 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018)

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

ข่าวการประชุม 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018) ตอนที่ 2

ที่มา: รายการวิทยุ Human Talk. ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทาง FM 96.5 MHz.

บทความ

https://www.naewna.com/politic/columnist/37342

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 หน้า 5

https://www.naewna.com/politic/columnist/37901

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หน้า 5

https://www.naewna.com/politic/columnist/37992

ที่มา: คอลัมน์บทเรียนจากความจริง. แนวหน้า. วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 หน้า 5

Facebook

Prof. Dr. Chira Hongladarom’s message for the proceeding of 1st ICUTK International Conference 2018. And Call for Paper (IIC 2018)

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/2806268909398547